X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

-

www.bbinesh.com

٢۴-تهیه کننده : بهرنگ بینش

بخش چهارم

جستجوی مقاله

توسط

Find Articles

در این بخش فرا می گیرید که چگونه مقاله دلخواه خود را از میان تعداد بسیار

زیاد مقالات منتشر شده در سطح دنیا پیدا کنید

.

این سایت از آرشیو

استفاده می نماید

300 مجله تخصصی و عمومی جهت جستجوی مقاله.

-

www.bbinesh.com

٢۵-تهیه کننده : بهرنگ بینش

برخلاف دیگر سایت های ارائه مقاله این سایت کاملا رایگان بوده و هیچ

هزینه ای از کاربران دریافت نمی نماید

.

-

www.bbinesh.com

٢۶-تهیه کننده : بهرنگ بینش

چگونه یک مقاله را جستجو کنیم ؟

برای جستجوی مقالات مختلف ، اینترنت بهترین مکان است

از امکانات فراوانی که این سایت

در اختیار شما قرار می دهد به خوبی استفاده کنید

.شما میتوانید باwww.Findarticles.com وارد شدن به سایت.

آدرس

سایت را وارد نمایید

Internet Explorer در Address Bar برای شروع ، در قسمت.

For :

نوع بانک اطلاعاتی را که باید مورد جستجو قرار

گیرد را معلوم نمایید

در صفحه اول این سایت شما میتوانید مورد جستجوی خود را در قسمتSearch وارد کرده و در قسمت.

شما میتوانید در تمامی مجلات و یا در یک رشته تخصصی خاص عمل

جستجوی خود را انجام دهید

.

جستجو

می نماییم

Refrence / Ed. را در بخش Iran به عنوان مثال ما کلمه.

کلیک می کنیم

می شود

. 518 مورد تطابق گزارش Find It ! سپس روی دکمه.مورد چهارم را کلیک می کنیم .

-

www.bbinesh.com

٢٧-تهیه کننده : بهرنگ بینش

خواندن مقاله

/ چاپ مقاله

کلیک کنید

کل مقاله ظاهر می شود

آن را چاپ کنید

یک صفحه به عقب بر گردید

. Print This Article برای دیدن کل مقاله ویا چاپ آن روی. می توانید آن را بخوانید و یا با فشار دادن همزمان دو. Ctrl + P کلید. Return To Article Page با کلیک روی

Mail Box

فرستادن مقاله به یک

شما می توانید مقاله خود را برای شخص دیگری ارسال نمایید و یا برای استفاده

خود ارسال نمایید

کلیک نمایید

. Mail Box بعدی خود آن را به. Email This Article برای این کار باید روی

-

www.bbinesh.com

٢٨-تهیه کننده : بهرنگ بینش

در صفحه ای که ظاهر می شود ؛ در فیلد اول ، در قسمت

ای را که می خواهید

Mail Box آدرس Recipient's Email Addres

مقاله تان به آن آدرس ارسال شود را وارد کنید

.

خود را

بیاورید

E-Mail در فیلد دوم نام کامل خود را بنویسید . در فیلد سوم آدرس.

میتوانید متنی را همراه با اطلاعات دیگر ارسال کنید

میتوانید اطلاعات را ارسال کنید

از مقاله

شما برای گیرنده ارسال می شود که وی میتواند با کلیک روی آن لین ک متن کامل

مقاله را ببیند

. Comments در قسمت. البته لازم به Send با فشار دادن کلیدLink توضیح است که با این کار متن مقاله ارسال نمی شود . بلکه یک.

Find Article

در Search امکانات کامل

وارد می کنید ، موتور

Search هنگامی